Ubezpieczenia turystyczne

 

Ubezpieczenie turystyczne jest to produkt ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób podróżujących za granicę w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, bądź biznesowych. Kompleksowy pakiet ubezpieczeń turystycznych pokrywa koszty związane z: NNW czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, powypadkowym leczeniem lub nagłym pobytem w zagranicznym szpitalu, zwykle oznaczanym skrótem KLZ, w skład którego również wchodzi transport medyczny po wypadku, bądź przewóz na okoliczność nagłego zachorowania do kraju w celu dalszego leczenia.

Następnie pokrywa koszty powiązane z: przeprowadzeniem akcji ratowniczej, w tym także assistance czyli rozmaite czynności pomocowe na rzecz poszkodowanego i jego bliskich, pomocą prawną w tym także OC czyli ochroną odpowiedzialności cywilnej, naprawą uszkodzonego sprzętu lub koniecznością jego wypożyczenia. Ubezpieczenie turystyczne także gwarantuje odszkodowanie w przypadku utracenia bagażu, bądź jego składowych na skutek dokonanej kradzieży, trwałego ich uszkodzenia lub utraty. Z kolei w przypadku utarty dokumentów, ubezpieczenie turystyczne zapewnia pomoc w ich odzyskaniu.

Większość ubezpieczeń turystycznych pokrywa również koszty związane z rezygnacją z wycieczki lub koszty na rzecz wcześniejszego powrotu z wyjazdu. Powyżej przedstawiono raptem kilka rozwiązań ubezpieczeniowych, które można dla naszych indywidualnych potrzeb swobodnie rozszerzyć. W większości polskich zakładów ubezpieczeniowych można spotkać się z ofertami zróżnicowanymi pod względem zakresu udzielonej ochrony, przedmiotu ubezpieczenia a także wysokości składki. Niektóre spośród propozycji ubezpieczeń ograniczają się do podstawowych zagrożeń, inne zaś są wzbogacone o dodatkowe i wariantowe możliwości ryzyk. Zwykle oferta ubezpieczeniowa przedstawiana jest w formie pakietu. Zanim jednak zapewnimy sobie dobre ubezpieczenie na czas zagranicznego wyjazdu, warto dokładnie przeanalizować treść oferty, w której zawarte są ogólne warunki ubezpieczenia.

Każda umowa ubezpieczeniowa jest konstruowana wedle określonych zasad, które należy po kolei zweryfikować, między innymi w jaki sposób została nakreślona sytuacja, w której możemy ubiegać się od odszkodowanie, jak została wyliczona wysokość sum ubezpieczenia, w skład których wchodzą poszczególne kwoty gwarantowane przez ubezpieczyciela a także należy zwrócić uwagę na wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej poprzez które zakład ubezpieczeniowy nie wypłaca odszkodowania.