wbu24.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i kryptowalut.

Lifestyle

Systemy zabezpieczeń i ich rodzaje

Systemy zabezpieczeń i ich rodzaje

Dzisiaj niemal każdy budynek użyteczności publicznej i komercyjnej jest ochraniany za pomocą nowoczesnej technologii, czyli różnego rodzaju elektronicznych systemów zabezpieczeń. Podstawowym kryterium podziału systemów zabezpieczeń jest sposób ich wykorzystania. Tym samym wyróżnia się systemy sygnalizacji przeciwpożarowej, systemy alarmowe, detekcji włamań i napadów, monitoring wizyjny, system ochrony obwodowej oraz system kontroli dostępu. W artykule szerzej omówimy najważniejsze zastosowanie poszczególnych systemów zabezpieczeń do ochrony osób i mienia.

Monitoring wizyjny – skuteczny sposób ochrony obiektów

System kamer CCTV, czyli monitoring wizyjny, jest spotykany praktycznie w każdym miejscu publicznym, w którym przebywają ludzie. Główną zaletą tego systemu zabezpieczeń jest możliwość przeprowadzenia zdalnej kontroli w obiekcie. Obsługą monitoringu wizyjnego zajmują się operatorzy centrum alarmowego. Obraz z kamer przekazywany jest w czasie rzeczywistym, zadaniem pracowników centrali alarmowej jest analiza, interpretacja, klasyfikacja zdarzeń i podjęcie skutecznych działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia.

Przeciwpożarowy system alarmowy – obowiązkowe wyposażenie firm i instytucji

Elektroniczne systemy zabezpieczeń w postaci systemów sygnalizacji przeciwpożarowej powinny znajdować się w każdym obiekcie komercyjnym i budynku użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest informowanie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu pożaru. W nowoczesnych systemach alarmowych sygnał o wykryciu ognia trafia natychmiast do Straży Pożarnej. Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej są bardzo często zintegrowane z pozostałymi systemami alarmowymi i obsługiwane w centrali alarmowej. Na podobnej zasadzie działają systemy detekcji niebezpiecznych gazów (informują o pojawieniu się w obiekcie gazu).

System kontroli dostępu – identyfikacja i bezpieczeństwo

Systemy zabezpieczeń mogą równocześnie zapewniać bezpieczeństwo i ułatwiać zarządzanie obiektem. Doskonałym tego przykładem jest system kontroli dostępu. To zespół powiązanych urządzeń wraz z oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację użytkownika za pomocą nadanych mu kodów dostępu lub unikalnych cech biometrycznych, np. linii papilarnych. System kontroli dostępu znalazł zastosowanie w różnych branżach i obiektach. Za jego pomocą można sterować np. szlabanem czy bramą wjazdową, co ułatwia kontrolowanie wjazdów i wyjazdów z obiektu.

Elektroniczne systemy alarmowe uszczelniające ochronę firmy

Niektóre elektroniczne systemy zabezpieczeń wykrywają obecność intruzów w obiekcie lub uniemożliwiają wtargnięcie na zabezpieczany teren. Do tej kategorii systemów zabezpieczeń zalicza się systemy sygnalizacji włamania i napadu, a także ochronę obwodową, czyli perymetrykę. Te systemy zabezpieczeń mogą informować operatorów centrali alarmowej np. o wybiciu okna w obiekcie, otwarciu drzwi w firmie lub uszkodzeniu ogrodzenia. Istotnymi elementami systemu alarmowego są sygnalizatory świetlne i dźwiękowe mające na celu odstraszenie intruzów. Co więcej, system alarmowy występuje przeważnie razem z monitoringiem wizyjnym. Dzięki temu można efektywniej zarządzać ochroną w obiekcie.

Udostępnij