wbu24.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i kryptowalut.

BiznesLifestyle

Jak zawiesić firmę – krótki poradnik dla przedsiębiorcy

Jak zawiesić firmę – krótki poradnik dla przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca może mieć rozmaite problemy. Jednak nie musi od razu likwidować działalności. Zgodnie z przepisami może tymczasowo zawiesić firmę. Kto, kiedy i jak może zawiesić firmę. Jakie są tego skutki?

Kiedy i kto może zawiesić firmę

Zawieszenie firmy to dobre wyjście w sytuacji, gdy firma ma problemy. Zwykle jest to utrata płynności finansowej, zdarzenie losowe czy choroba właścicieli. Jest to też najlepsze rozwiązanie dla firm, które mają biznes typowo sezonowy.
Firmę można zawiesić w dowolnej chwili. Nie jest też istotne, dlaczego następuje zawieszenie.
Zawiesić firmę może przedsiębiorca, który nie ma pracowników. Wyjątkiem jest firma, w której zatrudnieni pracownicy są na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
W przypadku spółek: cywilnej, jawnej i partnerskiej, można zawiesić działalność tylko wtedy, gdy zrobią to wszyscy wspólnicy.

Procedura zawieszenia firmy

Jak zawiesić firmę? Procedura jest stosunkowo prosta. Wystarczy złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Można to zrobić elektronicznie, listownie lub w urzędzie. Można tego dokonać także przez pełnomocnika. Spółki muszą zgłosić zawieszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (oprócz spółki cywilnej, gdzie wspólnicy zawieszają działalność w CEIDG).
Zawieszenie działalności może być na czas określony lub nieokreślony. Minimalny czas zawieszenia to 30 dni. Firma zarejestrowana w KRS może być zawieszona najdłużej przez 24 miesiące.
Zarówno zawieszenia, jak i odwieszenia można dokonać w każdym momencie. Odwieszenia dokonuje się na tym samym formularzu, co zawieszenia.

Skutki zawieszenia działalności

Zawieszenie firmy rodzi określone skutki. Przede wszystkim przedsiębiorca nie może w okresie zawieszenia prowadzić działalności gospodarczej. Co więcej, nie może wykonywać tych samych usług, które ma w zawieszonej działalności, na umowę zlecenie czy o dzieło.
Nie musi również rozliczać podatków oraz składać deklaracji VAT i JPK.
Przedsiębiorca zostaje też wyrejestrowany z ZUS i nie musi w okresie zawieszenia płacić składek. Jednocześnie przestaje też podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, o czym wielu właścicieli firm zapomina.
W czasie zawieszenia firmy przedsiębiorca może wykonywać czynności, które są konieczne do zachowania czy zabezpieczenia majątku firmy. Może też regulować zobowiązania i otrzymywać należności, które powstały jeszcze przed zawieszeniem. Może też zbywać wyposażenie czy środki trwałe.

Udostępnij