Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Rozliczenie wspólne małżonków przy PIT 36

Biznes Data publikacji - 14 października 2022 Autor - Redakcja wbu24.pl
PIT 36

Jedną z preferencji podatkowych jest możliwość rozliczenia podatkowego wspólnie z małżonkiem. Możliwe jest również w przypadku formularza PIT 36, jednak po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków. Sposobu opodatkowania podatnik powinien dokonać bezpośrednio w formularzu, poprzez oznaczenie odpowiedniego kwadratu (patrz pozycja 6 formularza – wybór sposobu opodatkowania – indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla wdów i wdowców).

Warunki do spełnienia dla PIT 36

W przypadku jeżeli małżonkowie chcą wspólnie rozliczyć się w ramach formularza PIT 36 przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunki określone dla tego zeznania podatkowego. Jest więc to deklaracja, którą często rozliczać będą wspólnie małżeństwa, w których jedno z małżonków na przykład pracuje w ramach umowy o pracę (i standardowo rozliczałoby się w ramach deklaracji PIT 37), a drugie z małżonków prowadzi działalność gospodarczą (i do niego zastosowanie ma PIT 36). Ponadto do wspólnego rozliczenia wymagany jest wniosek. Oraz spełnienie kryteriów o których mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o PIT.

Podstawy prawne i źródła prawa

Podstawy prawne możliwości wspólnego opodatkowania zostały zawarte w Ustawie z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Wyciąg z przepisów:

Art.  6.  [Opodatkowanie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci]

1. Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

2.  Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

– mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot pomniejszających dochód; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

pit 36

Kryteria ustawowe – pozytywne

Jak wskazano w powyżej przytoczonym przepisie, a małżonkowie, którzy chcą rozliczyć się wspólnie w ramach zeznania rocznego PIT 36 powinni:

– podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (patrz art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT),

– pozostawać w związku małżeńskim,

– pozostawać we wspólności majątkowej,

– przez cały rok podatkowy.

Kryteria ustawowe – negatywne

Ponadto ustawodawca zdecydował o określeniu tak zwanych negatywnych przesłanek do rozliczenia PIT. W tym wypadku wskazał, jakie sytuacje uniemożliwiają skorzystanie z deklaracji podatkowej PIT 36 podatnikom. Żaden z małżonków nie może stosować opodatkowania na zasadach art. 30c Ustawy o PIT (stawka liniowa 19% podatku), przepisów o ryczałcie (z określonymi wyjątkami), przepisów ustawy o podatku tonażowym lub o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Artykuł sponsorowany

Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo monitoringu

Redakcja wbu24.pl

Nasz zespół specjalistów zajmujących się pisaniem artykułów na temat biznesu, lifestyle'u, inwestycji w kryptowaluty i finansów, to doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i praktycznemu podejściu, dostarczamy czytelnikom wartościowe treści zawierające aktualne trendy rynkowe, strategie inwestycyjne oraz porady dotyczące zarządzania finansami osobistymi i rozwoju kariery.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?