wbu24.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i kryptowalut.

BiznesLifestyle

Jaki rodzaj działalności gospodarczej jest najkorzystniejszy?

Jaki rodzaj działalności gospodarczej jest najkorzystniejszy?

Wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jedną z najważniejszych decyzji, jaką muszą podjąć, jest wybór rodzaju działalności gospodarczej. Jakie możliwości ma przyszły przedsiębiorca? Od czego może zależeć wybór?

Dlaczego wybór formy jest taki ważny

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w różnej formie. Wybór odpowiedniego rodzaju działalności jest niezwykle istotny, ponieważ zależy od tego wiele późniejszych, ważnych decyzji. Rodzaj działalności wpływa nie tylko na odpowiedzialność za firmę i zaciągane przez nią zobowiązania, ale także na sposób opodatkowania i podział zysków. Dlatego przed podjęciem decyzji o formie, należy wszystko bardzo dokładnie przeanalizować.
Do wyboru jest kilka form prowadzenia działalności gospodarczej:
– jednoosobowa działalność gospodarcza,
– spółka cywilna,
– spółka kapitałowa,
– spółka osobowa.
Niektóra działalność gospodarcza ma z góry narzuconą formę, np. banki mogą działać wyłącznie w formie spółek akcyjnych.

Jaki rodzaj działalności gospodarczej wybrać?

Najczęściej wybierany rodzaj działalności gospodarczej wśród polskich przedsiębiorców to jednoosobowa działalność gospodarcza. Za tą formą przemawia prosta i szybka rejestracja (można to zrobić przez internet), nie jest też wymagany kapitał założycielski. Właściciel odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
Coraz chętnie zakładane są też firmy w formie spółek. Wśród nich najprostsza jest spółka cywilna, ale nie posiada ona osobowości prawnej.
Pozostałe rodzaje spółek muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zwykle też wymagany jest kapitał założycielski oraz umowa w formie notarialnej lub statut spółki. Pewną zaletą większości spółek jest to, że udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania całym majątkiem.
Wybierając rodzaj działalności gospodarczej koniecznie trzeba wziąć pod uwagę koszty prowadzenia działalności, ryzyko gospodarcze i efektywność podatkową.

Formalności przy zakładaniu działalności

Każda działalność gospodarcza powinna być zgłoszona do odpowiednich organów. Najmniej formalności przyszły przedsiębiorca ma przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Obecnie wystarczy złożyć przez internet o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to też zrobić w urzędzie lub listownie.
Nieco więcej jest formalności jest wymaganych przy zakładaniu spółek. Większość z nich wymaga umowy lub statutu w formie aktu notarialnego. Konieczny jest także wpis w KRS.
Wyjątkiem są spółki cywilne i jawne, gdzie wystarcza umowa w formie pisemnej.

Udostępnij